ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมกิจกรรม GENDER TALK #1 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนายสุจินดา คำจร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน UKM Spring Semester 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์รับสมัครการให้ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566