ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Call for Application!! 2023 CMU-VNU study tour to Mai Châu, Hanoi (4-9 July, 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (คปก.)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 66 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญจัดส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Thailand Digital