ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาควิชาภูมิศาสตร์ "รอบการสมัคร TCAS" รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ สมมิตร ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)”