ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการประกวดงานเขียน Climate change : World change the World "คำพูดเปลี่ยนโลก"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จากเงินบริจาค

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) (รอบที่ 2)