ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน