ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ China Medical University ภาคการศึกษา Spring 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University, Sweden

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya ภาคการศึกษา Spring Semester 2021/2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Winter School for Cultural Historical Studies 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาระดับปริญญาโทรับรางวัล "Best paper in oral session award"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาระดับปริญญาตรีรับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564