ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สำนักทะเบียนฯ เปิดบริการ Digital Document เพิ่มอีก 2 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ