ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยากาศการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยากาศฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564