ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Panel Discussion on Ethnographic Fieldwork: "Experiencing the Lue in Chiang Kham"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

2022 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564