ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020


ประกาศ ณ วันที่ 11/02/2020 -- 13:32 น.

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุน AUN-ACTS และ AIMS จำนวน 5 คน ได้แก่
-นางสาวชารีฟะฮ์ แซ่หม่า และนายชัยมงคล อุปกาละ ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Universitas Indonesia
-นางสาวหทัยภัทร ทองบือ ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of the Philippines
-Mr. Naing Lin ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Universitas Gadjah Mada, Indonesia
-นายปิยวัฒน์ สุตัน ไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
ร่วมกิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020 จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รูปเพิ่มเติม