ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต


ประกาศ ณ วันที่ 11/02/2020 -- 12:38 น.

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิต
ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ลานกิจกรรมชั้น1 (ลานกระจก) อาคาร2 คณะเศรษฐศาสตร์รูปเพิ่มเติม