ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210037 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 07/02/2020 -- 16:33 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210037 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563- 20200207-163334-สำเนาประกาศรับสมัคร อ.ภูมิศาสตร์ E210037.pdf

- 20200207-163334-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf

- 20200207-163334-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560.pdf
รูปเพิ่มเติม