ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี


ประกาศ ณ วันที่ 07/02/2020 -- 10:02 น.

Welcome to Chiang Mai University!
We are glad to host and organise the meeting for students and scholars, Professor Lee, Jang-Young and Professor Choi, Hang-Sub, Department of Sociology, College of General Education, Kookmin University, Korea. In this exchange program between the two universities, students from Kookmin did not simply learn about Thai Society and Northern Thailand from the two lectures by CMU Sociologist, Ajan Rangsan Prathumwan, and an Anthropologist and Head of Department, Assistant Prof. Wasan Panyagaew. Also Korean students presented their field observation and reflection on Chiang Mai ways of life, which was summed up nicely.

The meeting also was participated by a group of CMU students from our Sociology and Anthropology Department.

Our Dean of Social Sciences Faculty, Associate Professor Thepin Phatcharanuruk, also joined the meeting and discussed any possibilities for academic and study program collaboration, which we hope to develop further.
รูปเพิ่มเติม