ประชาสัมพันธ์

Summer School on Borderland


ประกาศ ณ วันที่ 05/02/2020 -- 10:41 น.

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ Yunnan University จะจัดกิจกรรม Summer School ประจำปี 2563

Summer School on Borderland
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การเก็บข้อมูลภาคสนามและการเขียนบทความ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 16 สิงหาคม 2563

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
นักศึกษาจาก Yunnan University จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษา มช.: จำนวน 15 คน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

download : ใบสมัคร
รูปเพิ่มเติม