ประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลจีน CSC (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564


ประกาศ ณ วันที่ 28/01/2020 -- 13:24 น.

ทุนรัฐบาลจีน CSC (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 จำนวน 3 ทุน (ป.โท 1 ทุน และ ป.เอก 2 ทุน)

เงื่อนไข : สำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อไปศึกษา ณ Tianjin University (TJU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
รูปเพิ่มเติม