ประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus 2019-nCoV


ประกาศ ณ วันที่ 27/01/2020 -- 09:44 น.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus 2019-nCoV

แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโครโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019"
รูปเพิ่มเติม