ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมภาพยนต์สารคดี ด้วยมุมมองสตรีนิยม "รักเอย"


ประกาศ ณ วันที่ 21/01/2020 -- 11:12 น.

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมภาพยนต์สารคดี ด้วยมุมมองสตรีนิยม "รักเอย" ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ บ้านวัฒนธรรม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์รูปเพิ่มเติม