ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร “Buddy – in Social Sciences academy”


ประกาศ ณ วันที่ 20/01/2020 -- 13:42 น.

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3-4 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ

“Summer School on Multiculturalism in Northern Thailand: Inequality and Development” จำนวน 4 คน
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการและลงพื้นที่สนามในเขตภาคเหนือกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kumamoto University จำนวน 6 คน

ระยะเวลาโครงการ: 2-10 มีนาคม 2020 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร: - นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 จากทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี พอจะสามารถแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักศึกษาต่างชาติได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://drive.google.com/open?id=1ksc23MuSzYmE_aeX49RvMxengw8VjB0g

ระยะเวลาสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2020 (16.00 น.)

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมลที่ rais.soc@gmail.com with CC: aranyas@yahoo.comfile/notice/20200120-134237-applicationform.pdfรูปเพิ่มเติม