ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining”


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 และวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์

https://www.cmu.ac.th/…/e4b9c813-552d-4946-baec-e8b767d1c986
รูปเพิ่มเติม