ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น RISE Program Fall Semester 2020 สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศ ณ วันที่ 15/01/2020 -- 15:49 น.

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น RISE Program Fall Semester 2020 สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

สถานที่ : University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข : ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 053943502 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563รูปเพิ่มเติม