ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2020 -- 14:13 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบ :
https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?id=01525cf0-467f-46bc-aa22-00b263f5b672รูปเพิ่มเติม