ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแผนที่จากระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping) ความถูกต้องสูงขึ้น ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ibits style เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับความถูกต้องสูง และเพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่จากระบบอากาศไร้คนขับความถูกต้อง

ภาพประกอบ :
https://www.cmu.ac.th/th/article/d1542aec-d442-40b2-924d-733c6cf1aa33
รูปเพิ่มเติม