สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 ณ Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศ ณ วันที่ 04/02/2021 -- 09:46 น.

โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 ณ Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดจัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจ : สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/application.html หรือ http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/
รูปเพิ่มเติม