ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 26/01/2021 -- 11:45 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์- 20210126-114529-rental.pdf
รูปเพิ่มเติม