สำหรับนักศึกษา

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 04/01/2021 -- 13:56 น.

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย แก่นักศึกษา บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของไทย เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ทำวิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
www.oead.at/ernstmach-aseauninet

สมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์
www.scholarships.at เท่านั้น ซึ่งรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
รูปเพิ่มเติม