ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเสวนา “Geography & Geographers”


ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2020 -- 00:00 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดเสวนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Geography & Geographers” โดยได้รับเกียรติจากนักภูมิศาสตร์ (ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์) จำนวน 4 ท่าน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจ

วิทยากร :

คุณอนุกูล สอนเอก (นักสำรวจถ้ำ นักปีนเขาและรุกขกร)
คุณไกรศรี สว่างศรี (เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการจาก DSI)
คุณเกศริน กันทะวงศ์ (ผู้ประสานงานโครงการ Thai-German Climate Change Program – Water, giz)
คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ (นักวิจัยโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร Compass)

Photo Credit : Department of Geography, Chiang Mai University
รูปเพิ่มเติม