สำหรับนักศึกษา

ทุนเรียนปริญญาเอกเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศ ณ วันที่ 23/12/2020 -- 16:01 น.

รับสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาไทย

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเทอม ค่ากินอยู่และอื่นๆ

มีผลภาษาอังกฤษและ Full Proposal ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนอุษาคเนย์หรืออินเดีย ยื่นสมัครได้เลยตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 - 23 เมษายน 2564

สนใจติดต่อ sujiwan.y@cmu.ac.th
โทรศัพท์ 0 5394 3597
หรือ inbox มาทางเพจ
https://www.facebook.com/yos.santasombat
รูปเพิ่มเติม