สำหรับนักศึกษา

Call for Application Ernst Mach Grant ASEA-UNINET Scholarships ณ ประเทศออสเตรีย


ประกาศ ณ วันที่ 21/12/2020 -- 11:15 น.

Call for Application Ernst Mach Grant ASEA-UNINET Scholarships

ทุนที่มอบให้แก่นักวิจัย Post-Doc และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก เพื่อศึกษาและดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี ตามแต่ประเภททุนการศึกษาดังนี้

1. Post-doc Grant ทุนวิจัยระยะเวลา 3-9 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,150 ยูโร

2. PhD-Grant เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกเต็มหลักสูตร ณ ประเทศออสเตรีย ระยะเวลา 36 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร

3. Sandwich-Grants เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกบางส่วน ณ ประเทศออสเตรีย ระยะเวลา 9 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร

4. Music Grant ระยะเวลา 9 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร

ผู้ที่ได้รับทุนยังมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางสูงสุดถึง 1,000 ยูโร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

สมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่
https://grants.at/en/?=MjA3NzFfMjE5MzRfMA
รูปเพิ่มเติม