สำหรับนักศึกษา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564


ประกาศ ณ วันที่ 09/11/2020 -- 16:14 น.

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ เพื่อทำการสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์มาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
รูปเพิ่มเติม