ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 29/10/2020 -- 13:55 น.

ขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด : เอกสารแนบ- 20201029-135513-2048.pdf
รูปเพิ่มเติม