จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4


ประกาศ ณ วันที่ 29/10/2020 -- 13:23 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4- 20201029-132339-จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4.pdf- 20201029-132339-สขรกย63.pdf

- 20201029-132339-สขรสค63.pdf


รูปเพิ่มเติม