สำหรับนักศึกษา

AUN ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุม Global Leadership Forum – Asia Pacific


ประกาศ ณ วันที่ 22/10/2020 -- 09:29 น.

สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)

ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุมออนไลน์ Global Leadership Forum – Asia Pacific
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น. (ตามเวลาประเทศสิงคโปร์)

เพื่อให้นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถแสดงภาวะผู้นำและเป็นที่พึ่งพิงแก่ประเทศของตน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมการประชุมได้โดยตรงที่ Ms. Wendy Ng ที่ E –mail: wendy.ng@commonpurpose.org
รูปเพิ่มเติม