กิจกรรม

การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2


ประกาศ ณ วันที่ 05/10/2020 -- 14:08 น.

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันไทใหญ่ และ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัด “การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2”

ในวันที่ 4-6 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
.
รายละเอียด : การประชุมประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย เสวนา และนำเสนอบทความ อีกทั้งยังมีกิจกรรมชมบริบทเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองชุมชนไทใหญ่ทาวน์บ้านผาบ่อง กาดซอกจ่า และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งอาหารค่ำ อาหารพื้นบ้านไทใหญ่ และชมการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่
.
รูปเพิ่มเติม