ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 01/10/2020 -- 16:03 น.

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดเลือกตั้งในระบบออนไลน์ ผ่านระบบ CMU MIS

3 - 7 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปเพิ่มเติม