สำหรับนักศึกษา

โครงการประกวดงานเขียน Climate change : World change the World "คำพูดเปลี่ยนโลก"


ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2020 -- 10:51 น.

โครงการน่านแซนด์บอกซ์

โครงการประกวดงานเขียน Climate change : World change the World "คำพูดเปลี่ยนโลก" ด้วยการคิดคำเรียกชื่อ Climate change เป็นภาษาไทยพร้อมคำอธิบายและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นความชัดเจนและสะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate change อย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.reanrooclimatechange.com/
รูปเพิ่มเติม