จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประกาศ ณ วันที่ 16/09/2020 -- 15:56 น.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 20200916-155606-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64.pdf
รูปเพิ่มเติม