ประชาสัมพันธ์

ผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา


ประกาศ ณ วันที่ 14/09/2020 -- 13:00 น.

ผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา- 20200914-133510-รายชื่อ.pdf
รูปเพิ่มเติม