กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษา รับฟังฟังบรรยาย หัวข้อ “การเลือกทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ในมุมมองของนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์”


ประกาศ ณ วันที่ 01/09/2020 -- 15:52 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร. ชาคริน เพชรานนท์ นำนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 154493 ภูมิศาสตร์ที่พักอาศัย จำนวน 22 คน รับฟังฟังบรรยาย หัวข้อ “การเลือกทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ในมุมมองของนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์” ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 10.30 น. ณ โครงการบ้านจัดสรรปาล์มการ์เด้น 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม