สำหรับนักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 31/08/2020 -- 14:24 น.

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563- 20200831-142421-150-63.pdf
รูปเพิ่มเติม