ประชาสัมพันธ์

Online Reading Session of Reimagining India-Thailand Relations: A Multilateral Bilateral Perspective


ประกาศ ณ วันที่ 28/08/2020 -- 14:59 น.

ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Online Reading Session of Reimagining India-Thailand Relations: A Multilateral Bilateral Perspective

ภายในกิจกรรมพบกับ

Dr. Reena Marwah ผู้เขียนจาก Jesus and Mary College, University of Delhi ประเทศอินเดีย

ดำเนินรายการโดย ดร. ปิยะณัฐ สร้อยคำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่
https://cmu-th.zoom.us/j/95219561462
รูปเพิ่มเติม