ข่าวผู้บริหาร

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย


ประกาศ ณ วันที่ 28/08/2020 -- 10:58 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. รศ. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ ประกอบด้วย Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดีย จ.เชียงใหม่ Mr. Ashwin Kotnis ที่ปรึกษา และ Mr. Sandip Kumar เลขานุการเอก ในโอกาสที่มาเยือนคณะสังคมศาสตร์เพื่อเยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา โดยมี อ.ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา คณะกรรมการศูนย์ฯ และคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยของอินเดียร่วมให้การต้อนรับและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษาในอนาคต
รูปเพิ่มเติม