ข่าวผู้บริหาร

ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชนครบรอบ 15 ปี


ประกาศ ณ วันที่ 28/08/2020 -- 09:57 น.

นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร เลขานุการพร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชนครบรอบ 15 ปี ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 (MCB2101) อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
รูปเพิ่มเติม