ข่าวผู้บริหาร

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 และพิธีทำบุญครบรอบ 111 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย และบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 26/08/2020 -- 13:25 น.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 และพิธีทำบุญครบรอบ 111 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย และบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้นำมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
รูปเพิ่มเติม