ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7-2563


ประกาศ ณ วันที่ 26/08/2020 -- 11:53 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7-2563
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (SB4)
รูปเพิ่มเติม