ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ (ระดับคณะ) และวันประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ประกาศ ณ วันที่ 18/08/2020 -- 15:46 น.

ไฟล์ประกอบ : ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ (ระดับคณะ) และวันประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา- 20200818-154640-เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์-พนักงานปฏิบัติงานภาควิชาสังคมวิทยาฯ.pdf
รูปเพิ่มเติม