ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ระดับภาควิชา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ประกาศ ณ วันที่ 14/08/2020 -- 13:08 น.

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ระดับภาควิชา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ไปทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันทดสอบ) หากไม่ไปทดสอบถือว่าท่านสละสิทธิ์ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ประกอบ- 20200814-130845-พนักงานมหาวิทยาลัย-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.pdf

- 20200814-130845-แนวปฏิบัติทดสอบจิต.pdf


รูปเพิ่มเติม