สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บรรจุเป็น : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2020 -- 13:18 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งเลขที่ E210053 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อ มาทำการทดสอบที่ห้อง SB4309 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด :images/notice/20200807-161826-สำเนาประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก E210053.pdf
รูปเพิ่มเติม