สำหรับนักศึกษา,ความเป็นนานาชาติ

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 15 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 06/08/2020 -- 16:10 น.

ทุนการศึกษาทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 15 ทุน

คุณสมบัติ : นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโก

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ- 20200806-161015-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564.pdf.pdf

- 20200806-161015-Morocco_Scholarships_3-8-2563.pdf.pdf


รูปเพิ่มเติม