ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)


ประกาศ ณ วันที่ 05/08/2020 -- 13:39 น.

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) สำหรับภาคการศึกษา 1/2563 จำนวนทุนละ 2,000 บาท

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63) ขอให้เข้าไปยืนยันการขอใช้สิทธิ์รับทุนผ่านทางเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ ตามลิ้งด้านล่างนี้

หมดเขตการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นี้
รูปเพิ่มเติม