จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง


ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2020 -- 15:23 น.

รูปเพิ่มเติม