จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3


ประกาศ ณ วันที่ 03/08/2020 -- 15:20 น.

รูปเพิ่มเติม