ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ประกาศ ณ วันที่ 30/07/2020 -- 13:27 น.

ภายใต้หัวข้อ "Dwelling Belonging & Becoming" #อยู่กลืนกลาย
------------------------------------------------------------
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
------------------------------------------------------------
ปาฐกถาพิเศษ
“มานุษยวิทยาการแพทย์: COVID-19 กับโรคระบาดใหม่ ในมุมมองมานุษยวิทยา” โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Round Table
อยู่ กลืน กลาย: การสะท้อนย้อนคิดการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทยในปัจจุบัน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
และ อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/96V3UEWZdXQbSvYFA
และดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่
https://bit.ly/39qodJc
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม e-mail: soanthro.network19@gmail.com
รูปเพิ่มเติม