ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิ


ประกาศ ณ วันที่ 22/07/2020 -- 10:41 น.

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิ" โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิ

ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เดินทางด้วยรถบัสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หมายเหตุ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับเป็นชั่วโมง กยศ. และ กิจกรรมวิชา GE ได้

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้
รูปเพิ่มเติม