ประชาสัมพันธ์

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)


ประกาศ ณ วันที่ 15/07/2020 -- 14:20 น.

ขอเชิญศิษย์เก่า และหรือ ผู้มีจิตรศรัทธา ผู้มีใจบุญ ร่วมบริจาคเงินเข้า "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)"

เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรวบรวมเงินสนับสนุนนี้เพื่อจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่เดือดร้อน และครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
รูปเพิ่มเติม